Vysílače RUB 2024
Loga RUB 2022

Prodej reklamního času našich rozhlasových stanic zajišťuje společnost
MEDIA CLUB, s.r.o.
IČO 29413982, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10  100 00

Kombinuje silné a tradiční rozhlasové značky Kiss, Country Radio a rádio Beat, doplněné rádii Spin, Signál a Rádio 1.

Stanice tvoří formátově komplementární rozhlasovou síť oslovující všechny segmenty populace.

Týdenní zásah celé rozhlasové sítě dosahuje 2.334 tis. posluchačů napříč celou populací ČR ve věku 12-84 let.

PROČ RADIO UNITED...?

Radio United velmi efektivně kombinuje zavedené a oblíbené rozhlasové značky.
 

Posluchačský překryv mezi nimi je díky formátové komplementaritě minimální – dosahuje proto vysokých hodnot NetReach.

Je vhodným prvkem celkové komunikační strategie.
 

V nabídce rozhlasových produktů nově vyplňuje mezeru v nabídce.
 

Radio United je alternativou soukromým celoplošným stanicím v kombinaci silných rádiových značek za výhodné balíkové ceny.

Cena za oslovení cílových skupin dosahuje již při základních ceníkových cenách příznivých hodnot.
 

Stanice mají silnou skupinu posluchačů online vysílání. Podle oficiálního zdroje Radio Projekt je to téměř půl milionu posluchačů.

Rádio je jediný mediatyp, který poskytuje synergický efekt zásahu cílové skupiny také na internetu.
 

Společná konzumace rádia a internetu umožňuje přímý transfer cílové skupiny na internet, kam směřuje většinu svých prodejních a marketingových aktivit drtivé množství dnešních zadavatelů komunikace.

Podle výzkumné studie RAB z roku 2010 rádio zvyšuje vazbu ke značkám na internetu průměrně o 52% (oproti ostatním komunikačním kanálům).