Loga (new)
Vysílač (new)
Xicht (new)

Od ledna 2015 nový produkt na trhu rozhlasové komerční komunikace
RADIO UNITED TOTAL

Kombinuje silné a tradiční rozhlasové značky Kiss, Country Radio, rádio Beat a Rádio 1 s nejsilnější rozhlasovou stanicí Rádiem Impuls, doplněné rádii Signál, Spin a RockZone.

Stanice tvoří formátově komplementární celoplošnou rozhlasovou síť oslovující všechny segmenty populace.

Týdenní Reach celé rozhlasové sítě dosahuje 3.331 tis. posluchačů. Představuje tak zásah bezmála 38% populace ČR ve věku 12-79 let.

PROČ RADIO UNITED...?

Radio United velmi efektivně kombinuje zavedené a oblíbené rozhlasové značky.
 

Posluchačský překryv mezi nimi je díky formátové komplementaritě minimální – dosahuje proto vysokých hodnot NetReach.

Je vhodným prvkem celkové komunikační strategie.
 

V nabídce rozhlasových produktů nově vyplňuje mezeru v nabídce.
 

Radio United je alternativou soukromým celoplošným stanicím v kombinaci silných rádiových značek za výhodné balíkové ceny.

Cena za oslovení cílových skupin dosahuje již při základních ceníkových cenách příznivých hodnot.
 

Stanice mají silnou skupinu posluchačů online vysílání. Podle oficiálního zdroje Radio Projekt je to téměř půl milionu posluchačů.

Rádio je jediný mediatyp, který poskytuje synergický efekt zásahu cílové skupiny také na internetu.
 

Společná konzumace rádia a internetu umožňuje přímý transfer cílové skupiny na internet, kam směřuje většinu svých prodejních a marketingových aktivit drtivé množství dnešních zadavatelů komunikace.

Podle výzkumné studie RAB z roku 2010 rádio zvyšuje vazbu ke značkám na internetu průměrně o 52% (oproti ostatním komunikačním kanálům).