30 DŮVODŮ PROČ RÁDIO?

Protože….

 • Je slyšet všude tam, kde se vyplatí, aby bylo slyšet
 • Je médium komunikující 1:1 – individuálně
 • Je osobní až intimní
 • Je divadlem v hlavě, vytváří individuální obrazové představy
 • Vytváří dojem naléhavosti u propagačních a prodejních akcí
 • Může prodávat cokoli
 • Prodává výrobky jakékoli cenové úrovně a kategorie
 • Prodává 24 hod. denně
 • Je č. 1 vzhledem k ceně a účinnosti
 • Je č. 1 v zásahu během prodejní doby (6 – 18,00 hod.)
 • Je č. 1 pro čtyři z pěti stálých televizních diváků
 • Je č. 1 pro tři z pěti čtenářů novin
 • Je č. 1 pro podporu prodeje
 • Zasahuje Vaše primární i sekundární zákazníky
 • Buduje povědomí, zobrazení, zájem, pochopení, přesvědčení, touhu (potřebu)
 • Bývá „pověstnou poslední kapkou“ před nákupem
 • Je jediným médiem, které zasahuje spotřebitele ať je kdekoli
 • Je dotěrné, na rozdíl od TV nikdo kvůli reklamě nepřelaďuje a neodchází od přijímače
 • Na rozdíl od TV není sezónní, prodává po celý rok
 • Umožňuje, aby Vaše reklamní sdělení bylo umístěno samostatně
 • Umožňuje, aby Vaše reklamní sdělení nebylo v blízkosti reklamy na konkurenční výrobek
 • Opakováním vytváří dojem převahy
 • Je č. 1 v rychlosti nasazení reklamního sdělení
 • Výroba spotů je levná, avšak nízká cena „není slyšet“
 • Pomáhá při umístění (positioning) výrobků a vytváří image
 • Podporuje ostatní reklamní aktivity
 • Poskytuje jedinečné příležitosti pro sponzorství (upoutávky, veřejná sdělení, pořady)
 • Prodává skoro každému! Protože skoro každý poslouchá!
 • Je jediné médium, které kombinací zásahu a opakování násobí účinek sdělení po celý den
 • Je moderním reklamním nosičem se stoupajícím počtem prestižních zákazníků

… a nekupte to!